Tsono's Pulse - Does Your Chewing Gum Lose Its Flavour

Pirat

Ofta så brukar folk blanda ihop pirater och kapare, eller att kalla både pirater och kapare för pirater. Skillnaden mellan pirater och kapare är att pirater attackerar och kapar fartyg för egen vinning, medan kapare är anställda av något land och kapar bara fiendeskepp, och slåss därför för både egen vinning och för rikets bästa. Fast många historien igenom som har varit kapare har ofta vänt riket ryggen till och börjat attackera allihopa. Ett känt exempel på en kapare är Sir Francis Drake, som besegrade spanska armadan 1588.